Logo firmy PRG
PRG Gliwice
PRG
Aktualnosci PRG

Roboty górnicze

Roboty górnicze wykonywane są przy zastosowaniu najnowszych technologii z użyciem wysokospecjalistycznych maszyn i urządzeń przez pracowników o specjalistycznych kwalifikacjach.

Załogę Spółki stanowią inżynierowie, technicy i górnicy o specjalności: górniczej, mechanicznej i  elektrycznej.

Prowadzimy wykonawstwo następujących robót górniczych:

 • drążenie wyrobisk za pomocą materiału wybuchowego lub kombajnu chodnikowego :
  • przekopów
  • przecznic
  • wyrobisk przygotowawczych
 • wykonywanie robót górniczych specjalistycznych:
  • drążenie komór
  • budowa torowisk podziemnych
  • budowa ścieków
  • wykonywanie przebudowy wyrobisk
  • wykonywanie pobierki spągu
  • wykonywanie wzmacniania wyrobisk
 • wykonywanie prac montażowych:
  • montaż rurociągów
  • montaż szynowych kolejek podwieszanych
  • montaż przenośników taśmowych i zgrzebłowych

 

 
Roboty specjalistyczne - budowa ścieku  
   
Roboty specjalistyczne-pobierka spągu Roboty specjalistyczne
- budowa torowiska