Logo firmy PRG
PRG Gliwice
PRG
Aktualnosci PRG

Szkolenia

Oferujemy kompleksowe szkolenia pracowników w następującym zakresie:

 

I. Szkolenia wstępne – instruktaż ogólny dla:

1. Pracowników administracyjno biurowych.

2. Magazynierów.

3. Górników, młodszych górników, pomocy dołowej.

4. Górników strzałowych.

5. Operatorów samojezdnych maszyn przodkowych.

6. Ślusarzy, elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kv.

7. Osób dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych.

 

II. Szkolenia okresowe bhp dla:

1. Pracowników administracyjno biurowych.

2. Magazynierów.

3. Górników, młodszych górników, pomocy dołowej.

4. Górników strzałowych.

5. Operatorów samojezdnych maszyn przodkowych.

6. Ślusarzy, elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kv.

7. Osób dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych.

 

III. Szkolenia specjalistyczne dla:

1. Osób przed przystąpieniem do pracy na stanowisku górnik.

2. Pracowników zatrudnionych na stanowisku górnik – powtarzane co 5 lat.

 

IV. KURSY:

1. Kurs na obsługę przenośników taśmowych i zgrzebłowych.

2. Kurs cieśli torowego.

 

PLANOWANE KURSY

1. Kurs dla ślusarzy zatrudnionych przy naprawie, obsłudze, konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych w podziemnych zakładach górniczych (kombajny chodnikowe, ładowarki bocznie sypiące, wozy wiertnicze, wiertarki pneumatyczne).

2. Kurs specjalistyczny w zakresie eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla osób dozoru elektrycznego (dex).

3. Kurs specjalistyczny w zakresie eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kv (ex).

4. Kurs operatorów samojezdnych maszyn przodkowych w zakresie ładowarek samojezdnych.

5. Kurs operatorów samojezdnych maszyn przodkowych w zakresie kombajnów chodnikowych.

6. Kurs operatorów samojezdnych maszyn przodkowych w zakresie wozów wiertniczych.